Aandelen van Natuurmonumenten

14 april 2014 |

Natuurmonumenten wilt dat gewone burgers mede-eigenaar kunnen worden van stukken natuur in Nederland. De organisatie Natuurmonumenten heeft al 735.000 leden, wat een aanzienlijk aantal is, en wil burgers een rol kunnen laten spelen bij de bescherming van de natuur. Ze willen dat bedrijven of zelfs particulieren aandelen of obligaties kunnen kopen in een bepaald natuurgebied.

Algemeen directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, meldt dat mensen die al dichtbij een natuurgebied wonen, al op een manier zijn verbonden met de natuur. Zij weten al vaak wat nodig is om deze te beschermen.

Natuurmonumenten vindt het ook belangrijk om burgers te betrekken die weinig of geen geld kunnen uitgeven. Zij worden betrokken bij natuurgebieden in hun woonomgeving. Zij kunnen al op een simpele manier meedoen door bijvoorbeeld een mening te geven over bepaalde kwesties maar ze kunnen ook meedenken over een (nieuwe) inrichting van een bepaald gebied. Ook kunnen ze besluiten nemen over projecten of helpen met fysiek onderhoud van natuurgebieden.

Terug naar overzicht