Afwikkeling aandelen SNS Reaal

1 maart 2013 |

Er is enige tijd onduidelijkheid onder enige beleggers geweest omtrent de afwikkeling van de aandelen SNS Reaal. De bank is door de Nederlandse staat overgenomen en dus genationaliseerd. Hierbij heeft de Nederlandse staat het recht om aandeelhouders te onteigenen van hun aandelen. Dit is een wet, waar de Nederlandse staat toe gemachtigd is als dit in het belang van het land is en ter voorkoming van grote schades in de financiële sector.

Aandelen die op het moment van overnamen in het bezit waren van traders via ons platform zijn daarbij dan ook op 0,00 euro afgewikkeld en uit de portefeuille gehaald.

SNS Reaal had op het moment dat het nog verhandelbaar was op de aandelenmarkt, een hefboom van 10. Het zou dus mogelijk zijn dat account hierdoor in een min stand zou komen. Zoals bekend hanteert ons platform een gouden regelen dat beleggers nooit meer kunnen verliezen dan hun initiële inleg. Hierbij worden deze accounts dus gewoon op 0.00 euro afgewikkeld en zijn verder gewoon weer bruikbaar zonder bijstorting.

Voor verder vragen n.a.v. dit artikelen kunt u contact met ons opnemen.

Terug naar overzicht