Banken als wereldverbeteraars

31 oktober 2018 |

 

Tekst: Marieke van Willigen

 

Geld en duurzaamheid, zijn dat geen twee werelden? Vroeger misschien, maar het tij is aan het keren. De banken gaan op de duurzame toer. Ze moeten wel want  “zonder duurzaamheid is er geen toekomst voor de financiële wereld,” zegt professor Bert Scholtens, hoogleraar Duurzaam Bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Hij is niet de enige. Dat een duurzame aanpak een must is, beseft inmiddels bijna iedereen, een enkele Amerikaanse president daar gelaten. De Verenigde Naties formuleerde de Sustainable Development Goals (SDG) , waarbij verschillende landen en mogendheden elkaar beloofden de schouders te zetten onder een  betere wereld. De  banken bleven niet achter. Ze verlegden hun koers om duurzamer te bankieren. Steeds meer investeren banken in projecten die de wereld iets opleveren in plaats van iets afnemen. Op moreel vlak lijken banken eveneens een bekering te hebben door gemaakt. Investeren in de wapenindustrie, dat kan echt niet meer. Ook niet heimelijk.

 

De site www.eerlijkegeldwijzer.nl  geeft een overzicht van de duurzaamheidsinvesteringen van banken. De site moet je met een korrel zout nemen, volgens professor Bert Scholtens. “De meeste banken zijn op weg naar duurzaamheid, en daarbij zijn er koplopers en achterblijvers. Maar ook de koplopers zijn nog niet duurzaam genoeg. Wat dat betreft zijn dit soort ranglijsten tamelijk misleidend.” Wie zijn dan die koplopers volgens dit niet geheel betrouwbare lijstje? Samengevat loopt de Triodosbank met stip voorop, de ABN Amro is een goede middenmoter maar de Aegon blijft ver achter. Bij klimaatverandering, om maar eens een onderwerp te noemen, scoort Aegon een 1, de allerlaagste score.

 

Het is maar hoe je de economie bekijkt. Het idee van de “circulaire economie” doordringt steeds meer de financiële wereld, simpelweg omdat we tegen de grenzen van de lineaire economie aanlopen. Lineaire economie betekent dat je van grondstoffen producten maakt. Die producten worden afval. Dan maak je weer nieuwe producten, totdat ook deze producten op de afvalberg (of in zee of in de lucht) belanden. Maar dit gaat niet langer meer. Stijgende zeespiegels, verlies van grondstof, vervuiling en verwoestijning met oorlogen en hongersnoden tot gevolg – het wordt zo langzamerhand teveel om te dragen. Dat zien de banken ook. Ze veranderen van denkrichting, al gaat het traag. De financiële wereld en het bedrijfsleven willen zich steeds meer positioneren als een onderdeel van de cyclus. Zo kan ieder (financieel) product een bijdrage leveren aan een volgend product, in plaats van als afval te eindigen op een naargeestige plek.

 

Het is makkelijk om iets te vinden van de Grote Financiële Wereld, maar kun je als consument zelf ook iets doen? Hoe kun je als individu duurzaam bankieren en beleggen? Scholtens houdt het overzichtelijk. “Kijk naar je financiële beheer op de lange termijn. Een vloerisolatie kan bijvoorbeeld een flinke investering zijn, maar binnen een paar jaar heb je die terug verdiend.” Duurzaam beleggen is volgens Scholtens goed te doen. “Beleg alleen met geld dat je zou kunnen missen. Laat je keuze afhangen van zaken die voor jou belangrijk zijn. Dan kun je gericht in bepaalde activiteiten of landen beleggen, of juist bepaalde bedrijven, sectoren mijden.”

 

Bronnen:  www.circulairondernemen.nl  www.generous-minds.nl www.sustainabledevelopment.un.org,

www.eerlijkegeldwijzer.nl  . Interview prof. dr. L.J.R. Scholtens.

 

Terug naar overzicht