Beleggen en emotie

20 februari 2013 |

Hoewel iedereen begrijpt dat men bij beleggen een zakelijke bril moet dragen en dat beleggers geen keuzes moeten maken gebaseerd op emoties. Echter, geld beleggen en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden alleen is het de kunst om emoties op een bepaald moment uit te kunnen schakelen bij het bepalen of een bepaald aandeel verkocht of ingekocht moet worden.

De beste traders en beleggers hebben de mogelijkheid om hun emoties volledig uit te schakelen op de beursvloer maar iedere belegger zal bij bepaalde specifieke aandelen een gevoel hebben die ze bij andere aandelen niet hebben. Dit kan bijvoorbeeld omdat het aandelen betreffen van een favoriet biermerk, automerk of andere merk associatie. De kunst van omgaan met emoties tijdens beleggen is om op een bepaald moment de emoties te laten varen en de moeilijke knoop door te hakken.

Vaak belemmeren emoties bij beleggen vooral de uiterste beslissingen; waar een trader of belegger normaal gesproken bij een bepaald procent winst op het aandeel het aandeel verkoopt kan een belegger bij deze aandelen zijn emoties zijn beslissingen laten beïnvloeden waardoor de belegger niet meer zakelijk denkt maar zijn emoties de boventoon laat voeren om er zo een aantal dagen later achter te komen dat de aandelen al over hun top heen zijn. Dit mes snijdt echter aan twee kanten en geldt ook bij het andere uiterste; bij een bepaald verlies van een aandeel zal een emotieloze belegger er vaak voor kiezen zijn verlies te nemen en te kijken naar nieuwe aandelen, echter kunnen emoties de overhand nemen zodat de belegger wacht met verkopen waardoor de verliezen alleen maar groter worden.

Het gaat er dan ook niet om of iemand emoties kan uitschakelen of emotieloos is, het gaat er bij beleggen om of een belegger zich kan houden aan zijn vaste patroon en aan zijn regels; dus bij een bepaald percentage winst of verlies van een aandeel verkopen. Vaak weet een belegger direct dat de emoties de overhand nemen maar neemt iemand te laat de beslissing, meestal beseft men dit pas als de beurzen gesloten zijn en iedereen in de auto terug naar huis zit. Dan valt het kwartje waarbij het besef komt dat een belegger zijn emoties heeft toegelaten in zijn beslissingen en dat hij daarom de verkeerde beslissing heeft genomen.

Er bestaan veel bewustzijnstrainingen waarbij beleggers zich bewust worden van hun emoties en de aandelen waar ze een zwak voor hebben. Vaak wordt dit bij beleggingsbedrijven in duo’s of in groepen gedaan zodat men weet van elkaar wanneer emoties hun beslissingen kunnen beïnvloeden zodat men elkaar erop kan wijzen dat ze hun emoties laten meespelen in het maken van een – foute – beslissing. Zulke trainingen zijn vaak kostbaar en tijdrovend, maar kunnen erg helpen op de beursvloer om te voorkomen dat de belegger, of de investeerders namens wie de belegger op de beursvloer staat, de verkeerde beslissing maakt en zo een financieel drama veroorzaakt.

Bij beleggen en emoties geldt heel duidelijk het spreekwoordelijke voorkomen is beter dan genezen, wees er dus bewust van dat emoties altijd bestaan en dat het de kunst is dit te erkennen en er vervolgens naar te handelen.

Terug naar overzicht