Beleggers en beursexperts minder positief

7 februari 2017 |

Met name particuliere beleggers lijken de laatste maand minder positief te zijn over de aandelenmarkt. Uit het Bull-bear market trend onderzoek dat onlangs is uitgevoerd liet zien dat ruim 28% van de ondervraagden negatieve verwachtingen heeft m.b.t. de ontwikkelingen op de beurzen wereldwijd, tegenover 27% optimisten. Voor het onderzoek dat is uitgevoerd door IEX gedurende afgelopen maand zijn ruim 570 particuliere beleggers ondervraagd. Ook de AEX scoort beduidend slechter in een verwachtingsonderzoek waarbij ruim 42% verwacht dat de markt zal verslechteren tegenover een ruim 24% van de beleggers die verwachten dat de markten zullen aantrekken en er een stijging zichtbaar zal zijn.

Beren en stieren

De Bulls and Bears enquete is een graadmeter voor de stemming van beleggers ten opzichten van de aandelenmarkt waar in cijfers wordt uitgedrukt wat de verwachtingen zijn voor de komende periode. In het onderzoek worden niet alleen de verwachtingen ten aanzien van beurzen, maar ook de algemene economische ontwikkelingen meegenomen. Over de economische ontwikkelingen voor de komende periode was 43,7% optimistisch, tegenover 49,6% in de vorige periode. Het aantal neutraal stemmers nam ook toe, evenals het aantal pessimistisch en zeer pessimistisch gestemde ondervraagden.
De algemene waardering van de aandelenmarkt liet ook een dergelijke negatieve trend zien. Het aantal optimistische en zeer optimistische stemmers nam in beide gevallen af (respectievelijk van 41,0% naar 27,4% en van 8,7% naar 5,8%). Het aantal neutraal gestemden nam toe, maar ook het aantal pessimistische en zeer pessimistische stemmers. In dit geval is er dus een duidelijke verschuiving zichtbaar.

De verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen van de AEX index lieten ook een dalend vertrouwen zien. Het aantal ondervraagden dat verwacht dat de index de komende 6 maanden zal gaan stijgen daalde ruim 5% tot 42,%, tegenover 236,2% neutrale stemmen (was 34,3%) en 21,8% die verwacht dat de index omlaag gaat (voorheen 18,4%).

Toppers en floppers op de aandelenmarkt

De Toppers lieten afgelopen tijd betere ontwikkelingen zien dan de Toppers en dat is een onwenselijke ontwikkeling. Onder de toppers Aegon, KPN, Ahold en Gemalto scoorden vooral de eerste twee beduidend slechter. Op de flopperslijst staan o.a. SBM Offshore, de Nederlandse bierproducent Heineken en Unibail-Rodamco en zij lieten juist een stijging zien. De IEX scoorde nog slechter waar alle toppers een daling lieten zien tegenover een stijging van nagenoeg alle floppers op de markt.

De vooruitzichten zijn vooralsnog dus erg somber en in een vrij extreme mate zelfs. De laatste keer dat de marktverwachtingen dusdanig negatief werden beoordeeld was in 1999 waarbij de millenniumproblemen vooral ten grondslag leken te liggen aan het pessimisme op de beurzen. Anno 2017 lijken het voor de ontwikkelingen van het nieuwe Amerikaanse beleid en alle zorgen rondom een Brexit voor veel onrust op de aandelenmarkt te zorgen en het vertrouwen af te breken. Voor de periode van de komende 6 maanden is slechts 10% van de ondervraagden van een enquête onder beurs- en aandelenexperts positief gestemd, tegenover 54% neutrale stemmen en 36% pessimistische stemmers. Voor het betreffende onderzoek werden 75 experts ondervraagd m.b.t. de verwachtingen en stemming op de aandelenmarkt voor het komende half jaar.

Terug naar overzicht