Claim SNS Bank

30 mei 2013 |

De SNS Bank heeft een claim van 52 miljoen Euro neergelegd bij Roger Lips de vastgoedondernemer. Het gaat hier om een restvordering van het project langs de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Het project The Wall, een winkelcentrum, gaat nog onder een restschuldvordering van 49,5 miljoen Euro gebukt. Dit blijkt uit het voorlopige verslag van het persoonlijke faillissement van de vastgoedhandelaar geschreven door de curatoren F. Schreurs en J. Stadig.

SNS Bank leende tussen de 100 en 200 Miljoen uit aan Lips voor het project The Wall.
Mede door deze en andere vastgoedperikelen in combinatie met de kredietcrisis kwam de bank in nog grotere problemen. Vanwege het feit dat de SNS bank afstand zou hebben gedaan wordt deze vordering door Lips aangevochten zoals in het voorlopige verslag staat vermeld.
Op aanvraag door de ABN Amro Bank vorige maand werd Lips al het faillissement verklaard. Lips verklaarde hierop dat de bank hiermee een afspraak heeft geschonden, en vervolgens heeft Lips een hoger beroep tegen het faillissement aangetekend.

De beide banken hebben in totaal ongeveer 91 miljoen aan vorderingen uitstaan bij Lips (waarvan 25 miljoen van ABN)

De economische crisis is er de schuld van dat het vastgoedconcern Lips in deze moeilijkheden is gekomen. Op dit moment is Lips bezig met een her-financiering mede omdat de waarde van het vastgoed in 2012 aanzienlijk gedaald is t.o.v. de financieringen die erop afgesloten zijn.

Op dit moment hebben de curators nog geen volledig zicht op het vermogen van Lips, mede omdat de medewerking van Lips geen 100 procent is. Afgelopen maandag bracht curator Schreurs in een toelichting naar buiten dat Lips op dit moment geen medewerking verleent met het beantwoorden van vragen over zijn bedrijf. Er loopt nu een onderzoek via de rechtbank welke moet gaan beoordelen of dat wel verplicht gesteld moet worden.

Terug naar overzicht

Terug naar overzicht