Duitse banken sterker en rente Nederlandse staatsleningen op hoogste punt

15 september 2013 |

Duitse banken beter in staat schokken op te vangen

Uit een rapport van Kredietbeoordelaar Moody’s over de sector is gebleken dat ze een stuk positiever zijn geworden over het Duitse bankenstelsel. Tot voor kort was de beoordeling nog negatief, maar dat is nu opgewaardeerd tot stabiel.

Moody’s had al sinds april 2008 een negatieve beoordeling voor de Duitse bankensector. Na een jaar van afnemende crisisverliezen en verbeterde kapitaalposities zijn de Duitse banken volgens de kredietbeoordelaar momenteel echter beter in staat om schokken op te kunnen vangen. Voor de financiële instellingen draagt ook de huidige economische situatie in Duitsland natuurlijk positief bij aan de beoordeling.

De positieve beoordeling is echter geen garantie voor de winst. Moody’s verwacht namelijk dat de winsten voor zowel 2013 als 2014 voor de banken wel eens zeer laag kunnen blijven of in bepaalde gevallen misschien zelfs zouden kunnen verslechteren. Oorzaak daarvan is onder andere de lage rentestanden en de overcapaciteit.

Rente Nederlandse Staatslening bereikt hoogtepunt

De rente op 10-jarige Nederlandse Staatleningen blijft maar oplopen en heeft onlangs zijn hoogste punt sinds vorig jaar maart bereikt.

Ook in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië bleven de rendementen op leningen behoorlijk oplopen. De vraag naar de meest veilige beleggingen neemt af, doordat er voorzichtige tekenen zijn van een economisch herstel in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Daar waar de rente op de 10-jarige Nederlandse Staatlening eerder dit jaar nog zijn dieptepunt bereikte met slechts 1,5 procent rente, bereikte het nu zijn hoogste punt met 2,5 procent rente. Een hogere rente betekent dat het voor Nederland duurder zal worden om geld te lenen. Doordat de rentes stijgen zal namelijk de vraag naar Nederlands schuldpapier afnemen.

Bij obligaties bewegen de waarde en het rendement precies tegenovergesteld

Terug naar overzicht