Handelstekort voor China

11 april 2013 |

Zoals uit de door de Chinese overheid woensdag gepubliceerde cijfers is gebleken heeft China, geheel tegen de verwachtingen in, in maart een klein handelstekort geboekt.

Daar waar de export van China in maart nog wel met 10 procent is gestegen ten opzichte van 2012 nam echter ook de import toe met maarliefst 14 procent. Hierdoor kwam de waarde van de import ruim 880 miljoen dollar hoger te liggen dan de export, terwijl door economen juist een handelsoverschot van ruim 15 miljard dollar was voorspeld. Dit zou ongeveer dezelfde overschot betekenen als in februari. Niets was echter minder waar.

In de eerste twee maanden van dit jaar is de export van China, de op één na grootste economie ter wereld, nog met ruim 20 procent. In maart bleef die groei met 10 procent dan ook sterk achter bij de verwachtingen. De import daarentegen bleek juist sterk te herstellen van de krimp van 15 procent zoals die in februari nog was gemeten. Doordat in die maand het Chinese Nieuwjaar was wordt het beeld enigszins vertekend. Daar waar vorig jaar het Nieuwjaar nog in januari werd gevierd was het dit jaar in februari.

In maart nam voor het eerst sinds november de export van China naar de Verenigde Staten en Europa af.

Terug naar overzicht