Hogere omzet uitzendorganisaties in laatste kwartaal

28 februari 2017 |

Niet alleen de omzet van uitzendbureau´s, arbeidsbemiddelaars en payroll organisaties is toegenomen. Ook het aantal uitzenduren is wederom gestegen in de laatste periode van afgelopen jaar, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag naar buiten werden gebracht.

De stijging van de omzet van bedrijven in de uitzendbranche bedroeg in het vierde kwartaal van afgelopen jaar ruim 3,5 procent en is de grootste stijging van het afgelopen jaar. In totaal behaalde bedrijven die actief zijn in de uitzendbranche in totaal 7,6 procent meer omzet dan in het jaar ervoor en het totale aantal uren dat uitzendwerk is verricht lag 6,9 procent hoger aldus cijfers van het CBS.

Toename werkgelegenheid

De uitzenduren hangen direct samen met de omzet die uitzendorganisaties draaien. De stijging van de omzet door de toename van het aantal uitzenduren is dan ook een logisch gevolg. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar steeg het totale aantal uitzenduren met 2,8 procent in vergelijking met periode drie in dat jaar. Bij zowel de langlopende als de kortlopende overeenkomsten met werknemers namen de totale uren toe, wat dus voor een forse toename in de omzet heeft geleid. De langlopende contracten zoals detachering en payrolling lieten de sterkste stijging zien, namelijk 3,9 procent in periode vier van 2016. Wat betreft de kortlopende contracten was er een stijging van 1,7 procent zichtbaar wat lager uitvalt dat de stijging in de periode ervoor. De langlopende contracten zijn de laatste 30 maanden niet meer zo hard gestegen.

Omdat de economische recessie inmiddels flink op z’n retour is, lijkt ook de arbeidsmarkt gestaag weer aan te trekken. Media februari bracht het CBS al naar buiten dat in het laatste kwartaal van afgelopen jaar het aantal banen met ruim 53.000 is toegenomen. Dit zijn de grootste groeicijfers van de afgelopen vijf jaar en dat zorgt voor een sterk optimisme op de arbeidsmarkt en investeerders op de beurs. De uitzendbureaus waren goed voor ruim 25 procent van het totale aantal nieuwe banen in ons land (ruim 13.000 in totaal). Ook het aantal vacatures nam fors toe met 8000 en anderzijds name ook het aantal werkzoekenden met bijna 30000 personen in vergelijking met het kwartaal ervoor. Kortom: de arbeidsmarkt lijkt een forse inhaalslag te maken.

Vraag naar uitzendkrachten neemt verder toe

Eind 2016 lieten cijfers van brancheorganisatie ABU al zien dat de vraag naar nieuwe uitzendkrachten flink is toegenomen. In de laatste periode van 2016 draaiden uitzendkrachten al 7 procent meer uren dan in dezelfde periode in 2015. De industriële sector is met 11% koploper van de markt en laat zien dat er fors meer banen voorhanden zijn. Ook in de administratieve sector was er 6 procent meer werkgelegenheid terwijl in de technische hoek juist een lichte afname van 2 procent zichtbaar was. Al met al is de arbeidsmarkt en de uitzendbranche in het bijzonder in het laatste jaar dus flink aangetrokken wat niet alleen voor een hogere omzet bij uitzendorganisaties zorgt, maar ook de werkeloosheid verder drukt en er voor zorgt dat er fors meer vacatures beschikbaar zijn.

Terug naar overzicht