ING betreurt investering in pijplijn VS

17 februari 2017 |

Een woordvoerder van ING bank heeft vandaag te kennen gegeven dat de bank niet in de financiering was gestapt van de omstreden Dakota Access pijpleiding als ze vooraf hadden geweten wat de bezwaren van de Standing Rock Sioux-indianen waren. De belangen van de indianenstam bij schoon drinkwater zijn niet voldoende door de bank meegewogen in het besluit en de ING betreurt de kwestie. De pijplijn loopt dwars door het reservaat van de betreffende stam in de staat North Dakota heen en de Sioux-stam vreest dat de leiding gaat lekken en het drinkwater waar deze groep van afhankelijk is, sterk vervuild zal raken. Lekkende olieleidingen hebben echter niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de Sioux, maar ook voor de flora en fauna in het gebied.

De ING heeft voor de aanleg van de oliepijpleiding een bedrag van 248 miljoen dollar (omgerekend ruim 230 miljoen euro) geleend aan de bedrijven die de leiding gaan aanleggen. De ABN Amro heeft 45 miljoen dollar geïnvesteerd in het project. De ING bank heeft onlangs aangegeven dat ze het betreuren dat er te weinig rekening is gehouden met de belangen van de oorspronkelijke bewoners van het land, de Sioux indianen, die in het gebied leven. Maar het is juridisch gezien niet mogelijk om de financiering terug te draaien en dus zal er naar andere oplossingen gezocht moeten worden die voor alle partijen tot een bevredigend resultaat zullen leiden.

Felle protesten

ABN Amro heeft inmiddels al te kennen gegeven de financiering aan Energy Transfer Partners, een energiebedrijf dat betrokken is bij de aanleg van de Dakota Access pijplijn, te stoppen als er geen passend maatregelen worden getroffen waarin de positie van de Sioux wordt erkent en wordt veiliggesteld. Naast de indianenstam zijn er ook een aantal andere partijen die zich fel verzetten tegen de aanleg van de pijp en de financiering door banken als ING voor de aanleg. Zo heeft milieuorganisatie Greenpeace fel geprotesteerd bij het hoofdkantoor van de ING bank in Amsterdam en een stuk pijplijn neergelegd voor de ingang van het gebouw om de ING te laten ervaren wat de impact is van slechts een klein stuk pijpleiding, aldus Kim Schoppink die de verantwoordelijke is van deze actie. Aldus Greenpeace is de ING door de financiering ook indirect schuldig aan het schenden van de mensenrechten in de VS en daarnaast ook voor het steunen van zware milieuvervuiling die voor levensbedreigende situaties gaat zorgen. De ING bank geeft aan dat er al veelvuldig contact is geweest met Greenpeace en andere partijen die zich verzetten tegen de financiering en de aanleg van de pijpleiding, maar vooralsnog is er geen oplossing aangedragen.

Onderhandelingen

De ING is met de Sioux stam en andere partijen in gesprek en probeert naar eigen zeggen nog invloed uit te oefenen en aan te sturen op een oplossing in de kwestie omtrent de aanleg van de leiding. Omdat er met financieringen ook contractuele verplichtingen voor de banken gemoeid gaan, is lastig om hierin nog wijzigingen aan te brengen. Echter, de bank geeft aan wel de aandelen in de moederorganisatie te hebben verkocht en heeft nieuwe financieringsverzoeken die in verband staan met de aanleg van de omstreden pijpleiding tot dusver geweigerd. De ING geeft aan dat ze de protesten serieus neemt en adviezen niet in de wind slaat en actief opzoek zal gaan naar passende maatregelen. Daartoe is er besloten om grondig onderzoek naar de kwestie te laten uitvoeren door een aantal onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, maar de Amerikaanse overheid is als klant echter leidend in de manier waarop de hele procedure gaat verlopen. Dit zal daardoor mogelijk nadelig gaan uitpakken voor de protesterende partijen. Daarbij geeft de ING ook aan dat ze steken hebben laten liggen in het doorlichten van de situatie omtrent de aanleg van de pijpleiding, aldus de woordvoerder die stelt: “Het is duidelijk dat we nog grondiger moeten gaan screen bij dergelijke financieringsvoorstellen om de situatie en de belangen van alle betrokken partijen beter in kaart moeten brengen.” Eerder al riep de Eerlijke Bankwijzer zowel de ING als de ABN Amro op om de financiering in de oliepijpleiding in de VS te stoppen.

Terug naar overzicht