Ook Neways Electronics geraakt door zwakke economie

26 februari 2013 |

Neways Electronics maakte onlangs bekend dat, met name door de zwakke economie van de afgelopen jaren, het bedrijf over 2012 3,4 procent minder omzet heeft gedraaid dan in 2011. Hierdoor bleef de omzet steken op 274,3 miljoen euro, hetgeen resulteerde in een verlies van 0,4 miljoen euro, hetgeen schril afzet tegen de 3,8 miljoen winst het jaar daarvoor.

Vooral de aanhoudende macro-economische en politieke onzekerheden hebben Neways zwaar getroffen. Hierdoor hebben veel klanten hun plannen tussentijds bijgesteld, hetgeen leidde tot een “grotere onbalans in de capaciteitsbezetting”, aldus Neways.

Sterke daling bedrijfsresultaat

Het negatieve nettoresultaat werd onder andere beïnvloed door een eenmalige belastingtegenvaller in Duitsland, maar ook zonder deze eenmalige posten was er sprake van een sterke daling van 5,2 naar 0,4 miljoen euro. Waar in 2011 nog een bedrijfsresultaat van 8,8 miljoen euro werd behaald, bleef dat in 2012 steken op slechts 2,4 miljoen euro.

Daling orderportefeuille

Vooral in het vierde kwartaal daalde de orderportefeuille door de sterke vraaguitval met 7 procent tot 62,5 miljoen euro. Eerder in het jaar leek de orderportefeuille nog “vrij robuust”.

Dividend

Neways heeft aangegeven een dividend van 1 cent per aandeel uit te willen keren, hetgeen neer komt op een kwart van de winst per aandeel. Over 2011 bedroeg de winstuitkering nog 12 cent per aandeel bij een winst van 39 cent per aandeel.

Verwachtingen 2013

Ook voor 2013 verwacht Neways geen verbeteringen ten opzichte van 2012. De marktomstandigheden zullen naar verwachting gelijk zijn aan die van 2012, met scherpe pieken en dalen. Om deze schommelingen beter op te kunnen vangen zet Neways in op verdere flexibilisering.

Terug naar overzicht