Recordbedrag investeringen in woningmarkt

8 januari 2017 |

Na jaren van recessie, lijkt de woningmarkt weer uit een diep dal te kruipen. De prijzen van woningen stijgen, de hypotheekrente neemt langzaam toe en ook het aantal verkochten woningen stijgt de laatste maanden in gestaag tempo. Allemaal signalen dat het beter gaat met de Nederlandse economie en met de huizenmarkt. De woningmarkt lag immers ten grondslag aan de immense recessie die ons land gedurende enkele jaren heeft geteisterd, maar volgens economisch deskundigen zal het ook de woningmarkt zijn die ons weer uit het slop trekt aldus econoom Job Swank van DNB.

Het vertrouwen bij consumenten lijkt te groeien want de huizenprijzen laten de laatste 2 jaar een interessante stijging zien. Het dieptepunt van de crash op de huizenmarkt in Nederland lag in de periode tussen 2008 en begin 2014 en daarna krabbelde het langzaam weer op tot een vergelijkbaar niveau van 2004 – 2007.

2016 wordt mogelijk recordjaar

Ook beleggers hebben meer vertrouwen gekregen in de woningmarkt wat blijkt uit de recordinvesteringen van beleggers in woningmarkt de eerste driekwart jaar van 2016. In totaal is er voor ruim twee miljard euro in huizen in ons land geïnvesteerd, want een ongekend hoog bedrag is gezien het feit dat de recessie slechts sinds korte tijd aan een einde lijkt te zijn gekomen. Naar verwachting zal deze economische trend zich ook gaan voortzetten in de laatste periode en zal 2016 een recordjaar worden. De verwachting is dat de economie hard zal groeien dan de paar procent van vorig jaar en dat zelfs het record van 2014 zal worden overtroffen. Vastgoedorganisatie CBRE heeft zich in een onlangs uitbracht verslag positief uitgelaten over de huidige ontwikkelingen die de woningmarkt laat zien en heeft er vertrouwen in dat de markt verder zal blijven groeien. Deze voorspelling is onder andere gebaseerd op de groei die zichtbaar was in de derde periode van dit jaar, waarin er voor ruim 700 miljoen door beleggers werd geïnvesteerd in de huizenmarkt, wat 10 procent meer is ten opzicht van het derde kwartaal in 2015.

Te kort aan huizen

Woningcorporaties gaan naar eigen zeggen in het komende jaar vooral gaan investeren in het verduurzamen van bestaande woningen en in de ontwikkeling van energie neutrale woningen. Het groeiende vertrouwen van beleggers hangt juist samen met de krapte op de woningmarkt wat met name in de Randstad goed merkbaar is. Er is daar namelijk een tekort aan huizen waardoor de woningprijzen in rap tempo stijgen. De toenemende stijging van de huizenprijzen maakt het voor particulieren ook aantrekkelijker om afstand te doen van huidig vastgoed. Het vertrouwen komt langzamerhand weer terug nadat de huizenmarkt jarenlang op slot heeft gezet.

Record aantal transacties

Ook het aantal transacties op de huizenmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar naar recordhoogte gestegen. Sinds begin jaren negentig zijn er niet meer zoveel woningen verkocht een aangekocht, wat blijkt uit recent cijfers die het Kadaster naar buiten heeft gebracht. In het laatste kwartaal van 2014 was er al een forse stijging te zien in het aantal woningtransacties, maar in de periode tot nu bleef het schommelen op de woningmarkt. In totaal zijn er meer dan 153.000 transacties geweest in de eerste drie periodes van 2016, wat ruim 22% meer is ten opzichte van deze periode in 2015. Het is nog even de vraag of de laatste periode er voor zal zorgen dat er opnieuw een record verbroken zal worden, want daarvoor moeten er in de laatste periode 8% meer woningen zijn verkocht dan in het jaar ervoor. Maar het vertrouwen is er en de positieve ontwikkelingen die momenteel gaande zijn, zullen naar verwachting zeker blijven groeien in 2017 waarmee Nederland nog harder uit de recessie zal klimmen.

Terug naar overzicht