Snellere toename inflatie eurolanden

31 januari 2017 |

Het algehele prijspeil in de Eurozone stijgt harder dan voorspeld is. De toename van de olieprijzen lijken een van de belangrijkste oorzaken van deze stijging wat blijkt uit de inflatiecijfers van Eurostat die verantwoordelijk is voor het opmaken van de statistieken. Ook de voedselprijzen gingen verhoudingsgewijs fors omhoog. De verwachte inflatie was 1,5% terwijl de huidige berekeningen op 1,8% uitkomen en dus zeker drietiende proces hoger lijken uit te vallen. In de laatste maanden van 2016 was er nog een stijging van 0.51% (oktober), 0.57% (november) en 1,14% (december) en daarmee trekt de inflatie in de Eurozone dus verder aan.

Daling koopkracht

Inflatie wordt in de volksmond ook wel geldontwaarding wordt genoemd, waardoor je voor hetzelfde geld minder kunt kopen en dus de koopkracht afneemt. De kerninflatie (waarin voedsel en energie niet worden meegeteld) bleef met 0.9% echter vrij stabiel. Er wordt naar een gemiddelde inflatie van minder dan 2.0% gestreefd door de Europese Centrale Bank en naar verwachting wordt dit gestelde doel dus wel behaald.

De prijs van energie is in januari 8% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijgende olieprijzen en daarmee ook de toenemende prijzen van brandstof drukken flink op de inflatiecijfers waardoor het leven in 19 EU landen ruim 1,8% duurder is geworden. Echter, deze cijfers passen bij een gezonde economie en baren geen zorgen aldus vooraanstaande economen die zich hebben uitgesproken over de cijfers. De Europese Centrale Bank (ECB) hanteert een beleid waarbij door renteverlaging en kapitaalinjecties van enkele miljarden in de economie de prijzen kunstmatig op te krikken. De kerninflatie daarbij nog onder de 1% en de tarieven van dienstverlening zijn zelfs afgenomen en dat zal voor de ECB voldoende reden zijn om nog geen beleidswijzigingen door te voeren en rustig af te wachten tot de inflatie een stabiel niveau bereikt. Naar verwachting zal de inflatie volgend jaar op 1.3% uitkomen wat richting de beoogde 2% gaat.

Verdere economische groei Eurozone

Het bruto binnenlands product zal dit jaar met 0.2% groeien naar 2.3% ten opzichte van 2.1% in 2016. De Nederlandse Bank (DNB) liet zich positief uit over de ontwikkelingen en de economische verwachtingen in ons land. Het toenemende consumentenvertrouwen, een opleving van de woningmarkt en de dalende werkeloosheid en de toename van de werkgelegenheid zorgen ervoor dat de groeicijfers steeds gezonder worden. Groeicijfers lijken duidelijk te maken dat de economische recessie op zijn retour is. Ook de lonen lijken langzaamaan terug te komen op een gezond niveau zoals voor de crisis, waardoor de vraag van consumenten toeneemt. Ook de woningprijzen zullen de komende jaren naar verwachting verder gaan stijgen en uiteindelijk een stabiel niveau bereiken dat vergelijkbaar is met de tijd van voor de economische crisis.

Dalende werkeloosheid

De dalende werkeloosheid in de Eurozone stond in december vorig jaar nog op 9,6%. De werkeloosheid in Nederland is gedaald naar 5,4% van de beroepsbevolking aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wat betekent dat ruim 17.000 minder mensen zonder werk zaten in de laatste maand van 2016: 0.2% minder dan in november vorig jaar. Het aantal werkelozen in de Eurolanden heeft het laagste cijfer bereikt sinds 2009.

Terug naar overzicht